Här kommer ett skriv med tankar och idéer om hur en framtida björnvärld skulle kunna se ut!

För 3 år sedan fick förbundet Nordic Bears, Viking Bears och 4 andra föreningar ett 3 årigt organisationsbidrag från staten som gjorde att vi på vårt första gemensamma möte skapade en plattform, för att kunna vara mer effektiva och göra events och aktiviteter tillsammans, under begreppet ”Bears Together”.

Grupper från Viking Bears, Nordic Bears Stockholm och Cinema Queer jobbade ihop och arrangerade under 2019 – 2020 flera event som inte hade kunnat låta sig göras utan ett tätt sammanbet både arbetsmässigt och kostnadseffektivt.

After works, Badklubb, Bear Weekend, Bear Priden, Promenader, Utställningen Loved, Filmvisningar, Kroki, Oktobers fest, Julbord mm.

Vår erfarenhet av detta år har lärt oss att gemensamt blir vi mycket effektivare och allt blir mer lättarbetat när vi jobbar tillsammans så nu har vi styrelserna beslutat att föreslå att de 2 föreningarna Viking Bears och Nordic Bears Stockholm blir en stor effektivare förening med enklare administration, gemensamma möten under namnet ”Stockholm Bears”.
Tillsammans har vi drivkraft, förmåga och den kompetens som behövs för att utveckla Björnrörelsen och möta de utmaningar vi står inför efter ”Corona” tiderna.

Givetvis är det en massa administration som skall göras och vi kommer att hämta hjälp av sakkunniga jurister om hur sådant här skall gå tillväga på ett funktionellt och betryggande sätt.

Ekonomin ser ungefär lika ut för de båda föreningarna så det borde inte vara några problem vad det anbelangar. Medlemsantalet ser också rätt lika ut om man beräknar betalande medlemmar, VB några fler.

Vi tänker oss en styrelse på 8 – 10 personer, jämn fördelning mellan föreningarna, en auktoriserad revisor en revisionsbyrå och juridisk expertis.

Kom gärna med era åsikter och egna tankar om detta!
team@nordicbears.org

Styrelserna
Nordic Bears Stockholm
Viking Bears

Vi är ideella föreningar med aktiva medlemmar dvs. alla som är
med deltar, sprider information och engagerar sig på olika sätt.
Därför kan vi göra fler, större och roligare evenemang!

Bli medlem 2021, Swisha 100 kr till: 072-934 54 25
JAK Bank: 9670-0591513

Kontant betalning:
Nordic Bears
Box 17098, 104 62 Stockholm